Satın Alma Politikamız

  • Ürün ve hizmetler, ilgili kanunlarca öngörülen kalite ve güvenlik standartlarına uygun olmalıdır. Gıda güvenliği ve kalite kuralları ile işletmemizin kalite kuralları gözetilmektedir.
  • İşletmede bulunan tüm hammaddeler ve ambalaj malzemesi onaylı tedarikçilerden temin edilmektedir.
  • Güvenli gıda üretiminin sürekliliği için politika tedarikçileri kapsamaktadır.
  • Karamela Gıda San. ve Tic. A.Ş. işletmesinde üretilen ürünlerin üretimi bitkisel, hayvansal kaynaklı ve gıdaya uygun katkı maddeleri gibi çeşitli hammaddelere dayanmaktadır. Güvenli gıda üretimi için güvenli hammadde ve ambalaj temini büyük önem taşımaktadır. Bu sebeple tedarikçilerimizden Satın alma politikamızın temel ilkelerine uyum göstermelerini bekliyoruz.
  • Tedarikçiler temin ettiğimiz hammadde ve ambalaj malzemelerinin güvenliğini sürekli sağlamalıdır.